Obec Mnichov

Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

31.08.2023 19:17

Na základě dlouhodobé spolupráce Vaší obce s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových (dále jen „ÚZSVM“) a v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb. (dále jen „katastrální
zákon“) Vám v příloze tohoto dopisu zasíláme aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně
nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“), které se na území Vaší obce nacházejí.
Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. srpna 2023.
S ohledem na blížící se konec zákonné lhůty (1. ledna 2024), do kdy se vlastníci nemovitostí
mohou přihlásit o svá práva, upozorňujeme, že se jedná o poslední takto zaslaný přehled
nemovitostí ze strany ÚZSVM

 

Zveřejnění_dokumentu.pdf (174999)

Zpět

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Obec Mnichov